Upravljanje projektnim ciklusom-osnovni nivo

Trajanje obuke:

5 online sesija u trajanju po 90 min.

Popunite prijavu u nastavku i dobićete dalje instrukcije vezano za rezervaciju vašeg mjesta.

Trenerica: Mirna Dabić Davidović

Svrha obuke: Unaprijediti nivo znanja i praktičnih vještina predstavnika/ca organizacija civilnog društva o upravljanju projektnim ciklusom i pripremi logičkog okvira kako bi stečena znanja i vještine iskoristili za razradu konkretnih projektnih prijedloga i kako bi se pripremili uspješnije za korištenje finansijske pomoći i sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora finansiranja.

Kao rezultati obuke se očekuje da će učesnici/e unaprijediti znanje o metodologiji upravljanja projektnim ciklusom i steći vještine kao što su: analiziranje trenutne situacije (analiza aktera i analiza problema) kao osnove za razvijanje prijedloga projekta; izrade logičkog okvira poštujući vertikalnu i horizontalnu logiku te SMART pokazatelje uspjeha te da će razviti nacrte projektnih prijedloga baziranih na njihovim idejama.

Prijedlog programa obuke

  1. sesija: Uvod u upravljanje projektnim ciklusom i prvi koraci za izradu logičke matrice (analiza zainteresovanih strana i analiza problema)
  2. sesija: Analiza ciljeva i strategija/klastera
  3. sesija: Određivanje interventne logike u logičkom okviru + aktivnosti projekta
  4. sesija: Određivanje pretpostavki i indikatora
  5. sesija: Kako logički okvir prebaciti u aplikacionu formu prijedloga projekta

Metodologija rada:

Edukacija i obrazovanje odraslih predstavlja značajnu komponentu procesa cjeloživotnog učenja koje objedinjuje različite oblike i programe formalnog, neformalnog i informalnog učenja.

Ova obuka je interaktivna online obuka što uključuje korištenje niz metoda koje omogućavaju aktivnije učešće svih učesnika/ca obuke kao što su: prezentacije, diskusije te individualni rad i rad u malim grupama između sesija.

Za svaku sesiju je pripremljen teorijski dio/prezentacija uz prikaz konkretnih primjera za svaki od koraka u procesu upravljanja projektnim ciklusom. Učesnici/e obuke će na kraju svake sesije dobiti uputstvo od strane trenerice za individualni ili grupni rad (zavisno od profila učesnika/ca I iz kojih organizacija dolaze) na sopstvenim projektnim idejama.  Nakon svakog pređenog koraka za kreiranje projektnih ideja koji uključuje teorijski dio i prezentaciju primjera, učesnici/e će razrađivati dalje svoje projektne ideje između sesija. Na početku naredne sesije svaki učesnik/ca ili grupa učesnika/ca iz iste organizacije će prezentovati urađeno ostatku grupe i dobiti povratnu informaciju na urađene zadatke. Na taj način će učesnici/e obuke imati mogućnost da čuju komentare trenerice i ostalih učesnika/ca o stepenu uspješnosti prikazanih prezentacija o nacrtu projektnih ideja.

Za učestvovanje popunite prijavu: