Site Loader

Dana, 14.12.2019.godine u Banjaluci je održan prvi Samit članica Kluba poslovnih žena Republike Srpske (KPŽRS).

Samit je podržao i Savjet stranih investitora (Foreign Investors Council – FIC), asocijacija koja djeluje kao jedinstven glas investitora prisutnih u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da unaprijedi komunikaciju i saradnju između poslovne zajednice i vlasti u BiH, kako bi se nadvladale barijere u poslovanju.

Ispred Savjeta učešće na Samitu je uzela izvršna direktorica Savjeta, g-đa Sanja Miovčić, koja je istaknula važnost poslovnog umrežavanja i kroz ovaj vid saradnje i prepoznala KPŽ RS kao jedinstvenu mreža žena sa dokazanim profesionalnim uspjesima, koje svojim praktičnim i sistematičnim pristupom stvaraju bolji ambijent za razvoj poslovanja.

Pored Savjeta stranih investitora, doprinos Samitu Kluba poslovnih žena RS i umrežavanju iskazale su i kompanije Messer, Prointer i DM drogeriemarkt.

“Kompanija Messer je globalni lider u proizvodnji plinova. Iako u industriji, žene čine 60 posto našeg korpusa. Na čelu su naših brojnih timova za unapređenje poslovanja u duhu modernih tehnologija na svim svjetskim meridijanima pa tako i u cijeloj BiH, u oba entiteta – Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Zahvaljujući kreativnosti i savremenosti naših menadžerica mi i jesmo lideri. Naš uspjeh vidimo u uspjehu žene u biznisu.” – riječi su g. Avde Dedića, direktora Messera u BiH

“Ukazivanjem na izazove sa kojima se žene u poslovnom svijetu susreću, Klub poslovnih žena RS se zalaže za saradnju i razmjenu idejnih rješenja u različitim privrednim granama. Umrežavanje žena koje rade u kompanijama ili razvijaju poslovanje u svojim firmama ima za cilj da doprinese stvaranju mehanizma partnerske poslovne zajednice žena iz RS sa ženama širom svijeta.” – riječi su gđe. Ruže Lukić, izvršne direktorice KPŽ RS.

KPŽ RS je na Samitu informisao članice o nedavno potpisanim Memorandumima o saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva RS-a, te o narednim aktivnostima i projektima.

 

Post Author: maja