Site Loader

Ambasadorice

Ambasadorica je žena koja promoviše razvoj, umrežavanje i saradnju žena. Aktivno zagovara u svojoj sredini poboljšanje položaja žena u društvu. Doprinosi promociji pozitivnih priča žena u poslovnom okruženju sa akcentom na razvoj, učenje i saradnju.

Ambasadoricom može biti imenovana članica KPŽ RS i žena koja nije članica, a doprinosi razvoju KPŽ RS.

Ljiljana Krsman

Gordana Kovačević

Nataša Stanojević