klubposlovnihzenars.com

Klub poslovnih žena je Udruženje poslovnih žena Republike Srpske osnovano u maju 2019. godine

Mi smo organizacija inovativnih i kompetentnih žena u biznisu.

KPŽ RS proaktivnim i analitičkim pristupom radi na umrežavanju, jačanju i izgradnji kapaciteta poslovnih žena Republike Srpske.

Svojim djelovanjem ohrabrujemo

- pokretanje biznisa pod vođstvom žena;
- razvijamo svijest o uticaju žena na razvoj privrede;
- pružamo savjetničku, mentorsku, logističku i edukativnu podršku ženama koje su na početku svog poslovnog razvoja;
- lobiramo za ekonomsku i naučnu saradnju žena kako na teritoriji BIH tako i u regionu;
- pružamo mogućnost “networkinga” međudržavnih projektnih ideja na čijim su vodećim položajima žene.

Ukazivanjem na izazove sa kojima se žene u poslovnom svijetu susreću, Klub se zalaže za međusobnu saradnju i razmjenu idejnih rješenja u različitim privrednim granama na regionalnom, državnom, entitetskom i lokalnom nivou.

Motivacija za poslovno povezivanje žena u regionu javila se kroz mrežu razvijenih partnerstva i samostalni poslovni razvoj osnivača Kluba, a incijativa je podržana od strane Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.Vanja Petrović, osnivač

Kontakt tel 065 295 674

Ruža Lukić, osnivač

Kontakt tel 066 172 667