klubposlovnihzenars.com

ŽENA-LIDERKA U DIGITALNOM DOBU

PRVA MEĐUNARODNA BIZNIS KONFERENCIJA
Republika_Srpska

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

10.09.2019.

09:30h do 16:00h

ADMINISTRATIVNI CENTAR
VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Program

09:15 – 10:00 Registracija učesnica/ka

09:30 – 09:45 Konferencija za novinare

09:45 – 10:00 Potpisivanje Regionalnog memoranduma o saradnji Kluba poslovnih žena RS sa Udruženjem poslovnih žena Srbije, Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore, Međunarodnom mrežom poslovnih žena Hrvatske i Asocijacijom “Poslovna žena” BIH


10: 00 – 10: 30 Zvanično otvaranje konferencije

Pozdravni govor, Ruža Lukić, osnivač KPŽ RS

Pozdravni govor, Vjekoslav Petričević, Ministar privrede i preduzetništva Vlade Republike Srpske

Prezentacija “Kluba poslovnih žena Republike Srpske”, Vanja Petrović osnivač KPŽ RS


11: 30 – 11:45 Panel I “Perceptivne pozicije, liderstvo”

1. Sabina Mujanović, predsjednica Uprave "Vienna osiguranja"

2. Marinko Tomić, vlasnik i generalni direktor kompanije brze pošte "EuroExpress"

3. Davorka Kopanja, marketing-manager kompanije "Hemofarm" d.o.o. Banjaluka

4. Slaviša Peulić, voditelj poslovnice GUMA M d.o.o. "Renault"

5. Gordana Kovačević, menadžer za razvoj poslovanja "Prointer ITSS"


11:45 – 12:15 Pauza za kafu

12:15 – 13:30 Panel II „Perceptivne pozicije, žena i liderstvo“

1. Ljiljana Krsman, direktor Odjela operacija Addiko Bank a.d. Banjaluka

2. Tamara Tuđek, komercijalni direktor, ACD "Adria L'Oreal"

3. Nataša Stanojević, direktor Z.U. “Moja apoteka”

4. Ivana Malović, CEO IDFaktor, Crna Gora


13:30 – 14: 15 Ručak14:15 – 15:30 Panel III “ Izazovi digitalnog doba - transformacijom do uspjeha”

1. Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP)

2. Denis Turkanović, načelnik Odjeljenja za razvoj elektronske uprave, Ministarstvo IKT RS

3. Ellen Kallinowsky, programme manager GIZ "Innovation and Digitalisation"

4. Jelena Ćetković, direktor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) RS

5. Tatjana Vučić, izvršni direktor "BitAlijansa" BiH

6. Vesna Odobaša, direktor kompanije "Scarabei" d.o.o. Zagreb

7. Miodrag Marković, pomoćnik direktora za centralnu obradu poreskih dokumenata, Poreska uprave Republike Srpske


15:30 – 16:00 Zvanično zatvaranje konferencije

Panel I "Perceptivne pozicije, liderstvo"

Sabina Mujanović,
predsjednica Uprave "Vienna osiguranja"

Marinko Tomić,
vlasnik i generalni direktor kompanije brze pošte "EuroExpress"

Davorka Kopanja,
marketing-manager kompanije "Hemofarm" d.o.o. Banjaluka

Slaviša Peulić,
voditelj poslovnice GUMA M d.o.o. "Renault"

Gordana Kovačević,
menadžer za razvoj poslovanja, "Prointer ITSS"

Panel II "Perceptivne pozicije, žena i liderstvo"

Ljiljana Krsman,
direktor Odjela operacija Addiko Bank a.d. Banjaluka

Tamara Tuđek,
komercijalni direktor, ACD Adria L'Oreal

Nataša Stanojević,
direktor Z.U. “Moja apoteka”

Ivana Malović,
CEO IDFaktor, Crna Gora

Panel III "Izazovi digitalnog doba-transformacijom do uspijeha"

Steliana Nedera,
rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP)

Denis Turkanović,
načelnik Odjeljenja za razvoj elektornske uprave, Ministarstvo IKT RS

Ellen Kallinowsky,
programme manager GIZ "Innovation and Digitalisation"

Jelena Ćetković,
direktor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge(APIF) RS

Tatjana Vučić,
izvršni direktor "BitAlijansa" BiH

Vesna Odobaša,
direktor kompanije "Scarabei" d.o.o. Zagreb

Miodrag Marković,
pomoćnik direktora za centralnu obradu poreskih dokumenata, Poreska uprava Republike Srpske

Generalni partner projekta

Sponzori i partneri
Medijski pokrovitelj i sponzor

Prijava učešća na konferenciji​