Site Loader

Uloge sanjara, realista i kritičara čine „Disneyjevu strategiju uspješnosti“ koju je, prema Waltu Disneyju, razvio Robert Dilts unutar svog neurolingvističkog programiranja (proučavanja kako pomoću jezika i komunikacije funkcioniše naš um te njihov utjecaj na pojedinca i druge).

Naime, kreativni genij 20. vijeka Walt Disney posjedovao je sposobnost istovremenog igranja ovih uloga. Njegova kreativnost svodila se na međuovisnosti mašte i strategije što mu je omogućilo da sve svoje želje, snove i fantazije pretoči u stvarnost.

 

 

Na besplatnoj online radionici koja se održava 22.02.2021. u 18:00 upoznat ćete se sa Disneyijevom strategijom uspjeha primjenjivom na svim životnim područjima.

Disneyjeva strategija poučit će vas kako da osvijestite koja je vaša uloga prevladavajuća, u kojoj ste dobri, u kojoj manje dobri i kako da sve te uloge podjednako razvijete. Saznat ćete i koji je to plan i strategija uspjeha za vas najbolja i kako to primijeniti upravo na onome što želite postići. 

PRIJAVA 

Post Author: admin