Site Loader

Upitnik za procjenu potreba

U cilju identifikovanja potreba i kreiranja programa/projekata upitnik je namjenjen za samoprocjenu potreba žena, članica KPŽRS i podaci će biti korišteni u interne svrhe kreiranja aktivnosti.

Za upitnik kliknite na Link.