Site Loader

Preduzetništvo je izuzetno složen i kompleksan fenomen, koji u sebi integriše dva ključna elementa:

 • Spremnost da se preuzme rizik
 • Sposobnost nalaženja kreativnih rešenja u cilju stvaranja profita

Žensko preduzetništvo je inicirano i osnovano od strane žene koja ga pokreće sa inovativnim idejama i koja je aktivno uključena u njegovo rukovođenje.

Preduzetnice su osobe koje istovremeno poseduju vlasništvo and preduzećem i njime upravljaju kao glavne izvršne direktorice.

Karakteristike žena preduzetnica su:

 • Inovativnost
 • Samopouzdanje
 • Samopostignuće
 • Prihvatanje rizika
 • Kreativnost
 • Upornost
 • Vizija
 • Profitna orijentacija
 • Menadžerske vještine
 • Sklonost ka takmičenju
 • Odlučnost
 • Energija
 • Doslednost
 • Optimizam
 • Komunikativnost i snalažljivost
 • Inicijativa
 • Orijentacija ka rezultatima
 • Timski rad
 • Stalno učenje

Šta može biti motivacijski faktor za ženu da pokrene svoj posao?

 • Jedina šansa da nađu posao
 • Samostalnost u poslu
 • Nemaju bolji izbor za posao
 • Želja za dobrom zaradom i natprosečan standard
 • Sjajna poslovna prilika koju ne žele da propuste
 • Nemogućnost napredovanja na poslu
 • Nedostatak raspoloživih radnih mesta
 • Nezadovoljstvo poslom
 • Nezadovoljstvo zaradom – ekonomski faktor
 • Uspostavljanje balansa između porodičnih i poslovnih obaveza

Prepreke koje blokiraju žene da pokrenu posao mogu biti:

 • Nedostatak neophodnog znanja i iskustva za započinjanje biznisa
 • Odsustvo samopouzdanja
 • Otežan pristup finansijskim izvorima
 • Otežan pristup različitim mrežama poslovnih klijenata, udruženjima

Prije pokretanja biznisa važno je ispuniti sledeće preduslove i elemente uspjeha u preduzetništvu:

 • Provjeriti poslovne prilike (ideja + okruženje + vizija)
 • Analiza tržišta – prikupiti informacije 
 • Poslovno planiranje – izraditi biznis plan

Imate ideju? Nemate plan? Prijavite se u članstvo Kluba poslovnih žena RS i pretvorite ideju u poslovni plan. 

 

Post Author: Ruza Lukc