Site Loader

Opis metodologije

Neuro lingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svjetski komunikacioni model, odnosno metodologija koja izučava komunikaciju sa samim sobom kako bismo se samomotivisal i i postigli cilj, ali i ostvarili uspješnu komunikaciju sa drugim ljudima. 

Ovaj metod nam pomaže da uvidimo način da bolje priđemo ljudima, da ih razumijemo, uspostavimo usaglašenost i krenemo dalje u pregovore, prodaju, uticaj. 

Osim u komunikaciji, NLP nam pruža znanja, metode, vještine i tehnike o postizanju izvrsnosti, uspjeha, sreće i zadovoljstva na ličnom i profesionalnom planu. Do te sreće dovode pravilno postavljeni ciljevi i promenane željenog ponašanja koja je pored komunikacije, najvažniji fokus NLP metodologije.

O predavačima

VanjaPetrovićMr ph sa dugogodišnjim radnim iskustom u farmacetskoj industriji na području Republike Srpske, BiH i regiona sa fokusom na prodaju, marketing, segmentacija/targetiranje klijenata-tržišta uz izvrsno profiliranje kapaciteta i izbora prodajnih tehnika. Pored mnogih prilika da se profesionalno razvija, i to u nekim od najvećih farmaceutskih kuća, kao što su  Lekd.d., BOSNALIJEK d.d. i sl., danas postiže i zvrsne rezultate radeći u Internacionalnoj vodećoj kompaniji L’Oréal Group-Vichy Laboratories.

RužaLukić, Dipl.soc.radnik sa četrnaest (14) godina radnog iskustva na pozicijama kao direktor prodaje, u ljudskim resursima i projektnom menadžmentu sticala je u domaćim kompanijama i svjetskim međunarodnim organizacijama kao što su World Vision International, Save the Children i Forum Syd Balkans programm. Sertifikovani je trener od strane School of Education and Communication, Jonkoping Univerzitet Švedska.

Pored stručnih seminara, Vanja Petrović i Ruža Lukić su  internacionalni certifikovani Master metodologije Neurolingivsitčko programiranje (NLP)

Razvoj partnerstva i umrežavanje su vrijednosti koje zagovaraju, te Vanja Petrović i Ruža Lukić osnivaju Asocijaciju „Klub poslovnih žena Republike Srpske“.