Site Loader

O kursu “Kako doći do poslovne ideje”

Da li vas uzbuđuje ideja da imate i vodite svoju firmu? Iako zvuči sasvim privlačno, biti preduzetnik nosi ogromnu odgovornost i suočavanje sa brojnim izazovima.

“Kako doći do poslovne ideje” je kurs od 4 edukacije u trajanju po 3 sata, za žene koji žele da pokrenu posao, ali nisu sigurne koju bi poslovnu ideju realizovale.

Potencijalnim preduzetnicama pomaže da prepoznaju različite poslovne ideje, analiziraju ih i izaberu onu koja najviše obećava. Kurs traje četiri (4) dana. Na seminarima se koristi pristup aktivnog učenja na osnovu izloženog problema, gdje se ispituje individualni potencijal, želje i potrebe polaznika na osnovu, na primjer, kraćih praktičnih primjera i grafičkih ilustracija.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • procijenite da li zadovoljavate osnovne uslove da biste postali uspješan preduzetnik
 • jasno iznesete poslovnu ideju koja vam padne na um
 • utvrdite potencijalne izvore poslovnih ideja i sačinite listu ideja
 • suzite listu ideja, a zatim izaberete onu koju ćete razraditi i realizovati kao posao

Edukacija 1. Da li ste spremni da postanete preduzetnica?

Ciljevi:

Po završetku ovog dijela, polaznice će moći da:

 • utvrde šta je potrebno da postanu preduzetnik,
 • objasne vrste i oblasti djelatnosti;
 • procijene da li su spremne da postanu preduzetnice.

Edukacija 2. Šta čini poslovnu ideju?

Ciljevi:

Po završetku ovog dijela, polaznice će moći da:

 • objasne zašto je poslovna ideja važna;
 • identifikuju pet elemenata poslovne ideje.

Edukacija 3. Kako napraviti listu poslovnih ideja?

Ciljevi:

Po završetku ovog dijela, polaznici će moći da:

 • naprave kraću listu poslovnih ideja sa najvećim potencijalom,
 • dođu do više informacija da potvrde da li je ideja dobra,
 • na osnovu analize SWOT odrede najbolju poslovnu ideju.

Edukacija 4. Koja poslovna ideja je najbolja?

Ciljevi:

Po završetku ovog dijela, polaznici će moći da:

 • navedu sadržaj obuke,
 • potvrde da su ostvarili svoje ciljeve (1 – neću pokretati posao, 2 – utvrdio sam kako da dođem do dobre ideje, ili 3 – potvrdio sam svoju ideju)
 • potvrde da su zadovoljni obukom,
 • dobiju odgovor na iznesene primjedbe.

Kurs “Kako doći do poslovne ideje” je isključivo on-line. 

Post Author: maja