Site Loader

DA LI SMO SEBI NA PRVOM MESTU?

Jedna od razlika između žena i muškaraca jeste činjenica da su ženama vrlo važni odnosi. Žene ulažu mnogo vremena i energije u odnose sa: članovima porodice, prijateljima/cama, rodbinom, kolegama/nicama, komšijama itd. Takođe, njegujuća uloga koja prati žene – jer žena njeguje partnera, djecu, ostarele roditelje – često je uloga kroz koju žene procenjuju svoju vrijednost i smisao života. A gde je u tim odnosima žena, gde su njene potrebe? Na kom mjestu smo same sebi?

Da bi žena bila zadovoljna i ispunjena, njene potrebe moraju biti zadovoljene. Porodica i dobri socijalni odnosi mogu biti izvori životne radosti, ali ne mogu nadomestiti ljubav i brigu prema sebi. Zaboravljamo, da bismo volele druge, moramo najpre bezuslovno voljeti sebe.

Da bismo saosećale svim srcem sa drugima, moramo se najpre povezati sa svojim osećanjima. Da bismo stvarale, bile kreativne i produktivne, moramo potpuno prihvatiti sebe i svaki dan njegovati svoje samopouzdanje. Da bi žene jasnije osetile svoje potrebe, da bi bolje razumjele šta im treba, jedna naučnica i jedna praktičarka, kreirale su Kutiju sreće.

Baveći se skoro dvadeset godina psihološkim razvojem sebe i drugih, Jasmina Knežević, doktor psiholoških nauka i Snežana Bošković, master pedagogije, želele su da skrenu pažnju ženama na ljepotu i zdravlje duše, a ne samo tijela i da učine dostupnim tehnike pozitivne psihologije svim ženama koje čitaju psihološku literaturu i žele da rade na sebi.

Sve što je u kutiji napisano, svaki crtež, oblik i boja, odabrani su sa pažnjom i namjerom da podstaknu dobre emocije. Zašto su važne dobre emocije i koje su to emocije?

Sve emocije su dobre jer su naše i svaku treba da osetimo, prepustimo joj se i prihvatimo je. Posebno dobre emocije su one koje jačaju zdrave dijelove ličnosti: ponos, hrabrost, samoprihvatanje, saosećanje, zahvalnost, opraštanje, samopouzdanje.

Ove emocije su kao vitamini – što ih više imamo i podstičemo, i naš psihološki imunitet raste. Kako se koristi Kutija sreće?

Kutija sadrži 31 korak – jedan korak za svaki dan. Svaki korak se odnosi na jednu dobru emociju, a svi koraci zajedno dovode do osećanja sreće i zadovoljstva. Kako se prepoznaju promjene do kojih Kutija sreće dovodi? Kutija sreće mijenja pogled na sebe, usmjerava nas ka prioritetima, ka onome što je zaista važno i fokusira nas na moment sada i ovde – ne na prošlost ili budućnost. Ona konzervira energiju i čuva mentalno zdravlje.

Kutija podstiče žene, ne samo da odvoje svaki dan vrijeme za sebe i zavire u svoju dušu, već i da osećaju životnu radost bez obzira na okolnosti u kojima žive.

Želite li imati svoju KUTIJU SREĆE, više o načinu kako da je naručite putem linka:

Post Author: admin