Site Loader

Akademija preduzetništva žena

“Kako pokrenuti posao”  je  kurs (program od 13 tema edukacija) za žene koji imaju praktičnu poslovnu ideju i žele da pokrenu posao

Kada želite da pokrenete posao, morate da razmislite o dosta stvari. Ovaj Kurs pomoći će vam da se organizujete i izradite plan za svoju poslovnu ideju. 

Kada završite sve edukacije , moći ćete da procijenite da li vaša poslovna ideja ima potencijal da se razvije u profitabilno preduzeće i da li treba da slijedite ili preispitate prvobitan koncept. 

Ako, zatim, odlučite da ideju razvijete u posao, ovaj program edukacija će vam pokazati kako da počnete.

Kada završite edukacije, moći ćete da:

 • navedete sadržaj plana poslovanja,
 • konsolidujete svoju poslovnu ideju
 • svoju poslovnu ideju prevedete u kompletan plan poslovanja
 • procijenite da li ste spremni da pokrenete posao.

Obuka se sastoji iz devet modula:

 1. Plan poslovanja – uvod
 2. Konsolidovanje poslovne ideje
 3. Plan marketinga
 4. Zapošljavanje
 5. Organizacija i upravljanje
 6. Nabavka
 7. Utvrđivanje troškova proizvoda i usluga
 8. Finansijsko planiranje
 9. Početni kapital

Trajanje kursa

Ova obuka traje pet dana = 30 sati = 1.800 minuta. Petodnevna cjelina realizuje se u 3 faze:

 • Faza 1: Dva dana = 12 sati = 720 minuta
 • Faza 2: Dva dana = 12 sati = 720 minuta
 • Faza 3: Jedan dan = 6 sati = 360 minuta

Između faza, polaznici će dobiti domaći zadatak koji će ih podstaći da prikupe informacije i korak po korak primijene naučeno kada budu pripremali plan poslovanja.

Nazivi, sadržaji i teme kursa - Edukacija

 1. PROCIJENITE DA LI STE SPREMNI DA POKRENETE POSAO
  • Procijenite svoje preduzetničke sposobnosti
  • Kako povećati preduzetničke sposobnosti?
 1. PLAN POSLOVANJA
  • Zašto je plan poslovanja važan?
  • Sadržaj plana poslovanja
  • Gdje naći informacije za plan poslovanja?
 1. KAKO UČVRSTITI POSLOVNU IDEJU
 2. PLAN MARKETINGA
  • Ispitivanje tržišta
  • Izrada plana marketinga

 

 1. RADNICI
  • Koji profil radnika vam je potreban?
  • Troškovi rada
 1. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE
  • Različiti oblici osnivanja
  • Kako izabrati odgovarajući oblik osnivanja?
  • Zakonske obaveze i osiguranje
 1. NABAVKA
  • Oprema
  • Sirovine
  • Gotovi proizvodi
 1. OZELENJAVANJE” POSLA
  • Vaša firma i prirodni resursi
  • Povećanje efikasnosti i dobiti: smanjiti, ponovo iskoristiti, reciklirati
  • Klasifikovanje otpada
 1. UTVRĐIVANJE TROŠKOVA PROIZVODA I USLUGA
  • Šta su troškovi?
  • Utvrđivanje troškova proizvođača i pružaoca usluga
  • Utvrđivanje troškova u maloprodaji i veleprodaji
 1. FINANSIJSKO PLANIRANJE
  • Šta je finansijsko planiranje?
  • Izrada plana dobiti
   • Plan prodaje
   • Plan troškova
   • Plan dobiti
  • Izrada plana novčanih tokova
 1. POTREBAN POČETNI KAPITAL
  • Koja su kapitalna ulaganja potrebna?
  • Koliki je obrtni kapital potreban?

 

 1. VRSTE I IZVORI POČETNOG KAPITALA
  • Učešće vlasnika
  • Krediti

 

 1. POKRETANJE POSLA
  • Da li ste spremni da pokrenete posao?
  • Upustiti se ili ne?
  • Da li vam je potrebno više informacija za doradu plana poslovanja?
  • Iznošenje i odbrana plana poslovanja
  • Akcioni plan za pokretanje posla

Edukaciju provodi trener metodologije “Start Improve Your Business” (SIYB) i internacionalni certifikovani Master metodologije Neurolingivsitčko programiranje (NLP), Ruža Lukić.

SIYB Metodologija je razvijena od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).

Ruža  Lukić, Dipl.soc.radnik sa četrnaest (14) godina radnog iskustva te kao direktor prodaje, u ljudskim resursima i projektnom menadžmentu sticala je mnogobrojna iskustva u domaćim kompanijama i svjetskim međunarodnim organizacijama kao što su World Vision International, Save the Children i Forum Syd Balkans programm. Sertifikovani je trener od strane School of Education and Communication, Jonkoping Univerzitet Švedska. Razvoj partnerstva i umrežavanje su vrijednosti koje zagovara te je jedan od osnivača Asocijacije „Klub poslovnih žena Republike Srpske“.