Site Loader

E-platforma nosi naziv Globalna mreža žena u biznisu “Power”, predstavlja virtualnu zajednicu žena i djevojaka u biznisu, konsultantica, preduzetnica širom svijeta i govornog područja BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. 

IT tehnologije su najvažniji resurs današnjice! Smatram da poseban fokus svim ženama trebaju biti digitalne kompetencije. Platforma služi za umrežavanje, povezivanje i aktivno učešće žena u kreiranim aktivnostima i programima. Jednostavna je za upotrebu. Dostupna je i aplikacija za telefone na iPhone Aps Store i Android.   Prvi korak je kreiranje profila. Fotografijom i kratkim predstavljanjem žene pristupaju kategoriji Članice (Member). A svaka žena, kategorije Članice može da pozove druge žene i na taj način  prelazi u kategoriju Ambasadorice.  Ambasadorice će imati posebne beneficije u budućim programima.

Pored članstva, platforma ima definisane teme, timove kao što su mentorstvo, edukacije, preduzetnice i druge vrste interesovanja žena koje postaju članice platforme.  Žene članice platforme imaju mogućnost objava tekstova, tema, kao i chat – koji omogućava 1:1 komunikaciju.  Interakcija na platformi se organizuje kroz krirane sadržaje raznih događaja i aktivnosti. 

Stvaramo preduslove za ekonomsko osnaživanje žena i ovo je samo jedan od programa koji će pružati ženama mogućnost da se ostvare na tržištu rada, te aktivno učestvuju u svim sferama javnog i poslovnog života.” ističe Ruža Lukić.

Post Author: admin