KOLIKO OBRAĆATE PAŽNJU NA POSLOVNE POKLONE?

U poslovnoj kulturi, poseban naglasak stavlja se na korporativno darivanje koje po mnogo čemu odražava