Od ideje do biznisa

O kursu “Kako doći do poslovne ideje” Da li vas uzbuđuje ideja da imate i