Site Loader

Klub poslovnih žena Republike Srpske definisao partnerstvo sa Bit Alijansom, najvećom krovnom organizacijom bh IT industrije s ciljem realizacije zajedničkih aktivnosti. Memorandum o saradnji su potpisale Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse i Ruža Lukić, izvršna direktorica Kluba poslovnih žena RS. 

“Osnaživanje žena u IT sektoru jedan je od strateških ciljeva Kluba poslovnih žena RS. Bit Alijansa je strateški partner za programe i  projekte podrške ženama za pokretanje i razvoj biznisa u IT sektoru,  promociji kompetencija žena u IT sektoru, kao i povezivanju sa  internacionalnim i regionalnim partnerima. Razvoj digitalnih  kompetencija prioritet su za žene u biznisu i digitalizacija biznisa u  vlasništvu žena. Zajedničkim partnerskim pristupom doprinosimo ekonomskom osnaživanju žena u BiH.” – navela je Ruža Lukić, izvršna direktorica KPŽ RS.

“Realizacija zajedničkih aktivnosti koje imaju za rezultat unapređenje potencijala djevojaka i žena u biznisu, sa akcentom na IT sektor, cilj je naše saradnje sa Klubom poslovnih žena sa kojim smo potpisali memorandum o saradnji. U narednom periodu aktivno ćemo raditi na projektima od značaja u ovom domenu, te unaprijediti dosadašnje prakse koje naše kompanije imaju, a koje se odnose na pozicioniranje žena u IT industriji” – istakla je Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit Alijanse.

Post Author: Ruza Lukc